Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Zihin Kirliliği | Yakup Çetin
Sold Out
  • SKU:
  • Availability: Out of stock

Zihin Kirliliği | Yakup Çetin

€10,00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Zihin kirliliği, beyin fonksiyonlarımızı bozarak öğrenmemizi engelleyen, bilinçaltımızı esir alarak kişiliğimizi ve hatta
rüyalarımızı deforme eden ciddi bir problemdir. Zihin kirli
liğinin en sakıncalı şekli olan bilinçaltı mesajlar, içinde giz
lendikleri şarkı ve görsellerle hiçbir şeyden haberi olmayan
insanların davranışlarını çok büyük bir etkiyle değiştirebi
lecek güçtedir. Geçmişe kıyasla bugün insanlar daha çok tü
ketiyor, aileler daha çok dağılıyor, anormal davranışlar daha
çok tezahür ediyor ve daha çok sayıda insan inançsızlığa
sürükleniyor, ancak bunların sebebini tam anlamıyla bilemiyorlar. İnsanların yaşadıkları bunca olumsuz ve garip şeylerin arkasında medya bağımlılığımız ve beraberinde subliminal mesajlara maruz kalarak kirlenmiş bir zihnin olabileceği
kuvvetle muhtemeldir.

Okuyacağınız bu kitapta sırasıyla medya bağımlılığı, zihin kirliliği ve subliminal mesajlar, sosyal, biyolojik, psikolojik, bilişsel, dinî ve akademik birçok perspektiften örnek
lerle ele alınacak ve bundan kurtulmanın sosyal, fiziksel ve
manevi çareleri üzerinde durulacaktır. Derslerinde başarılı
olmak isteyen öğrenciler, akademik kariyer yapmayı düşü
nen öğretim elemanları, okuduklarını unutmak istemeyenler, sağlıklı çocuklar yetiştirmek isteyen anne ve babalar
zihin kirliliğine karşı olabildiğince tedbirli olmak durumundadır. Zihin kirliliği hafızanın düşmanıdır. Zihin kirliliğine
esir düşmüş bireylerin manevi ve mesleki hayatlarında zirveye ulaşmaları ya çok zaman alır ya da imkânsızdır.

Doç. Dr. Yakup Çetin Türkiye'de ve yurtdışında birçok
üniversitede öğretim üyeliği yaptıktan sonra araştırmalarına
Amerika Birleşik Devletler i’nde devam etmektedir.

Kitabın tanıtımın videosu için tıklayınız.

Sayfa Sayısı: 225

ISBN: 9781682368527

RECENTLY VIEWED PRODUCTS

BACK TO TOP