Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi
 • SKU:
 • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Sözler | Sadeleştirilmiş | Risale-i Nur | Said Nursi

€24,90
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Sözler

Risale-i Nur'un geçmişine şöyle bir baktığımızda, alınan mesafenin şükür gerektirecek bir mazhariyet olduğunu görmemek körlük olur.Onun, minicik kâğıt parçalarına yazılıp rutubetli dehlizlerden muhataplarına ulaştırıldığı çetin günler çoktan geride kaldı. Bin bir ihtimamla, göz nuru dökülerek hazırlanan teksirlerin yerini şimdilerde az gayretle milyonlarca baskıya ulaşabilen matbaa teknikleri aldı.

 

Risale-i Nur ülke sınırlarını aştı ve artık dünyanın takip ettiği temel kaynaklardan biri haline geldi. Onlarca dilde milyonlarca insan,onun penceresinden Kur an ı ve kâinatı okuyor. Onunla ilgili olarakhemen her gün yeni bir etkinliğin haberi geliyor; seminerler, sempozyumlar, konferanslar birbirini izliyor. Nitelikli üniversitelerde kürsüler açılıyor ve onun dünyasına ait yenilikler akademik tezlere konuoluyor. Risale-i Nur. “İzm”lerin iflas ettiği yaşlı dünyamıza, Kur’anderyasının eşsiz bir dersi olarak kendi renk ve deseniyle hitap eden bir ümit kaynağı...

 

Henüz çok az sayıda insan tarafından ve el marifetiyle çoğaltılarakgizlice yayıldığı dönemde. “Bu eserleri dünyaya okutacağım." diyenÜstad'ın bir hayali daha hayat bulmuş durumda. Bugünleri ihsan eden Rabbimizin, yarının nesillerine neler lütfedeceğini şimdiden tahmin etmek zor olsa da gelecek günlerin daha aydınlık olacağındankuşkumuz yok.

Dünyanın Kur’an hakikatlerine koştuğu böyle bir dönemde, yakınında olduğu halde onun nur iklimine giremeyen bir neslin varlığı dagerçek. Bu nesil, araya örülen duvarları aşıp Risale-i Nur'a ulaşamıyor; ulaşsa da anlayamadığı için ondan mahrumiyet yaşıyor.

 

Evet, din adına ortaya koymamız gereken gayret kadar dilimizinmuhafazası için de duruşumuzun net olması şart. Bu açıdan bakıldığında Risale-i Nur'un duruşu, takdirlerin üstünde. Dilin muhafazasıkonusunda Risale-i Nur'un yerine getirdiği işlevi kimse inkâr edemez.Ancak yolu henüz ona uğramayan büyük bir kitle var ve onlarla Nurkülliyatı arasındaki mesafe her geçen gün açılıyor.

 

Öte yandan dilimiz, dünya dili olma yolunda dikkat çekici adımlarla ilerliyor.

Görmemiz gereken başka bir gerçek de yurt dışında yaşayan vedilimizi canlı tutacak unsurlardan uzak büyümek zorunda kalan yeninesiller.

işte bu üç zümreyi göz önüne alan yayınevimiz, diğer dillere çevrilirken riayet edilen ölçüler çerçevesinde bazı tasarruflarla Risale-iNur'u bu insanların da anlayabileceği bir dille yayımlamaya kararverdi. Bu çalışmanın üç temel hedefi var:

 1. Özellikle televizyon ve internetten beslenen yeni neslin de anlayabileceği bir metin oluşturmak ve bu metin üzerinden eserin aslınageçiş imkânı sağlamak,
 2. Türkçenin dünya dili olma yolunda ilerlediği bu dönemde, dilimizi yeni öğrenenlerin Risale-i Nur Külliyatı'na daha kolay ulaşıpÜstad’la daha erken tanışmasını sağlamak,
 3. Ülkemiz dışında doğup büyüyen ve diyar-ı gurbette yaşayan,tabii olarak da Risale-i Nur'un yazıldığı dile aşina olmayan genç kuşakların, Nurların mesajına daha kolay ulaşmasına katkıda bulunmak.

İşte bu çalışma, böyle bir niyetin ürünü. Hedefi olan insana, onuulaştırabilmek için atılan samimi bir adım...

 

Peki, bunun için ne yapıldı?

Öncelikle, Risale-i Nur'un mesajının günümüz diliyle ve en açıkbiçimde anlaşılması esas alındı. Ancak bu yapılırken, asıl metnin dokusunun bozulmamasına özen gösterildi. Anlamayı kolaylaştıracağıdüşünülen yerlerde, kelimelerin bugünkü karşılıklarının seçilmesininyanında, uzun cümleler bölündü ve aynı malzemeyle yeniden kuruldu. Istılahta yer alan terimler ve Nur külliyatının anahtar kavramlarıise aynen korundu, değiştirilmedi.

Her ne kadar azami dikkat, titizlik ve hassasiyet gösterilmeye çalışılmış olsa da bize bakan yönüyle mutlaka eksiklikler, kusurlar vegözden kaçan noktalar olacaktır. Samimiyetle atılan bu adımın, okurlarımızdan gelecek yönlendirmelerle gerçek mecrasını bulacağındanşüphemiz yok.

 

Bu vesileyle başta Adnan Kayıhan ve İlhan Atılgan beyefendilere,yapılan çalışmaya dair tenkit, yorum ve katkılarını esirgemeyen hocalarımıza teşekkür ederiz.

Hiç şüphesiz hatalar bize, güzellikler ise eserin pek muhterem müellifine aittir.

Süreyya Yayınları

Sayfa Sayısı: 955 Sayfa                                                                  Yazar: Said Nursi

RECENTLY VIEWED PRODUCTS

BACK TO TOP