Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Sonsuz Nur | M. Fethullah Gülen

€24,90
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Sonsuz Nur

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), kevn ü mekândaki herkesin peygamberi olması hasebiyle çok zengin
bir hayat yaşamıştır ve Onun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaşadığı bu hayatın içinde, Kıyamet’e kadar yaşanması muhtemel her türlü problemin cevabı vardır. Zira,
Saadet Asrı olarak nitelendirilen o günlerde meydana gelen olaylar, cüz’î birer
hâdise olsa da onlarda Kıyamet’e kadar gelecek bütün hâdiselere işaretler vardır.
O dönemde vuku bulan her hâdisede âdeta, daha sonraki devirlerde yaşanacak
meseleleri çözme adına bir kısım açık uçlar bırakılmıştır. Ne var ki bu uçları bulup günümüze taşıyabilmek ve karşılaşılan yeni problemleri çözebilmek için Asr-ı
Saadet’e bu “nazar” ve “niyet” ile bakılması, zamanın ortaya koyduğu tevil ve tefsirlerin de göz önünde bulundurulması şarttır. Bunu ifade sadedinde Hocaefendi
bize şöyle bir ufuk göstermektedir:

 

“Siz, siyere ait eserleri önünüze koyup baştan sona okuyabilir, okuduklarınızı başkalarına da aktarabilirsiniz. Elde ettiğiniz malumatla o dönemin hâdiselerine çok iyi nüfuz etmiş de olabilirsiniz. Öyle ki o dönemi anlatırken, vicdanlarınızda kendinizi âdeta o dönemin kahramanlarından biri
olarak duyabilir, duyabilir de müteessir eden hâdiseler karşısında dolup
boşalır, sevindiren hâdiseler karşısında da sevince gark olabilirsiniz. Fakat,
sadece bununla yetinir ve o hâdiselerde bırakılan açık uçlardan çıkışlar yaparak çağa göre bazı boşlukları doldurma gayreti içinde olmazsanız, tarihî
hâdiseleri güzel bir şekilde hikâye ve nakletmekten başka bir sonuç elde
edemezsiniz.”

 

İşte Hocaefendi’nin kaleme aldığı ve Sonsuz Nur adını verdiği bu kıymetli eser,
“siyer felsefesi” olarak tesmiye edilen bu alanın bir nüvesi, anahtar ve girişi mahiyetindeki en güzel örneklerinden birisidir ki Hocaefendi, söz konusu nüvenin açılımı sayılan ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatının bütün yönlerini
aynı üslup ve bakış açısıyla insanlığın istifadesine sunacak, semere mahiyetinde bir siyer felsefesi eseri yazmayı, hayatının gayesi olarak görmekte, fevkalâde önemsemektedir.

Kitabın Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

Yazar: M. Fethullah Gülen

Sayfa Sayısı: 790

ISBN: 9781682368039

RECENTLY VIEWED PRODUCTS

BACK TO TOP