Düşüncenin En'leri
  • SKU:
  • Stok Durumu: Stokta Çok Sayıda Stokta Stokta Yok Bu ürünü satın alabilirsiniz ancak stokta yok

Düşüncenin En'leri

€25,00
Vergi dahil. Kargo ödeme sırasında hesaplanır.

Platon/Bilgi, Ruh ve Devlet
Platon, İÖ. 427 yılında, büyük Peloponnesos Savaşı'nın başlangıcı doğdu. Bugün 81 yıllık ömrüne dahi felsefe tarihindeki şahs eserleri sayılan Diyaloglar'ını miras bıraktı.
Platon'un, hocası Sokrates'le ilişkisi ve başlangıcı, idealler teorisi, Syrakusa deneyimi; bilgi kuramı ve diyalektik anlayışı; psikoloji ve kozmolojik eserde ele alınanlarındır.
Antikçağ ve Platon uzmanı İngiliz felsefeci Alfred Edward Taylor'ın bu değerli çalışması, Cengiz İskender Özkan'ın çevirisini sunuyoruz.
Sokrates/İroni, İnfaz ve Etik
Bu kitap, felsefenin büyük düşünürü Sokrates'in sağlığına ve sağlıklılığa kısa bir giriş yapma niyetindedir. Sokrates gibi büyük bir şahsiyetin düşünsel gelişimini izlemek güç bir iş ve Taylor, bu güç işe girişiyor. Yazar, Sokrates'in üç tarihsel kaynağından, Platon, Aristofanes ve Ksenofon'dan beslenen entelektüel bir biyografiyi ortaya koyuyor.
Aristoteles/Varlık, Erdem ve Yöntem
Alfred Edward Taylor'ın bu eseri, Aristoteles'in yaşamı ve kimyası kolay ve akıcı bir biçimde ele alınmaktadır. Taylor, onun soyut analizini ve ardı ardına listelenmesi ile yetinmez, filozofun bilgilerini kuran ögeleri analitik bir ruhla araştırır; Bunu yaparken hem finansal arka plan hem de içinde bulunulan zamanlarda sorunların kaydedildiğini algılar.
Epikuros/ Madde, Haz ve İnsan
Yine Epikuros'un çeşitli ahlak felsefeleri, Hıristiyanlık düşünceleri, astronomi ve hatta evrim tartışmalarıyla ilişkileri, okura farklı bakış açıları sunuyor.
Alfred Edward Taylor'ın bu değerli çalışması, Cengiz Çakmak'ın Sunuşu ve Ceyda Üstünel çevirisini sunuyoruz.

Plotinos –Tanrı, Ruh ve Mit

Kitap, Fransız filozof Henri Bergson'un Plotinos üzerine verdiği derslerden oluşmaktadır. Eser, Antik filozof Plotinos'un hayatı ve kimyasına giriş niteliğindedir. Plotinos'un ruh teorisi, evrenselden bireysel ruha geçis, fikir, mit ve Tanrı (Bir) anlayışı eserde seçilenindir.
HANIM. 209'da doğan Plotinos, Mısır'a yerleşmiş Romalı bir aileye mensuptu. Entelektüel bir eklektizm ve belirsiz bir ahlakçılık sonucunda İskenderiye'ye geldi. Birçok felsefe okulu ve Doğu'dan gelen yeni ekoller karşısında, Aristoteles ve üstadı Platon'un kimyasını merkeze alan bir felsefe sistemi kurdu.
Yalnızca Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinos'un değil, Bergson'un düşüncesi dünyasını ayıran bakış açısı da eseri önemseceğiz.

Yayın : Fol
Yazar :

Alfred Edward Taylor, Henri Bergson


RECENTLY VIEWED PRODUCTS

YUKARI DÖN