Onze Meester Mohammed | De Boodschapper Van Allah | Deel: 2

17.00

Auteur: Shaykh Mohammed b. Yahya al-Ninowy
Pagina’s304

Categorieën: , Tags: , Product ID: 8825

Beschrijving

In deze tijd is het wezenlijk voor de moslimgemeenschap en de mensheid in het algemeen om een gedetailleerde beschrijving te verkrijgen van de Beste der Schepping, de Boodschapper van Allah s.

Onze Meester Mohammed, de Boodschapper van Allah s is een boek van toewijding geschreven voor het hart en dat ieder hart aanspreekt dat ernaar verlangt dichter bij de beste van Allah’s schepping te komen. In het tweede deel van dit boek beschrijft de auteur in detail de voorbeeldige karaktereigenschappen van onze Profeet s, zijn toegewijde aanbidding, zijn edele afkomst en nageslacht, de zegeningen van zijn lichamelijke persoonlijkheid en persoonlijke effecten en zijn onfeilbaarheid in zowel religieuze als wereldlijke aangelegenheden.

Deze uitdrukking van Profetische liefde en verlangen werd geschreven door de Pool van Profetische liefde van ons tijdperk, de vooraanstaande heilige, Hadithgeleerde en Qorʾanexegeet: Imam ʿAbdullah Sirajuddin al-Huseyni g. Zijn boek is een uitzonderlijk voorbeeld van ware geleerdheid en spirituele verwezenlijking.

O jij die van de Boodschapper van Allah s houdt! De tijd heeft ons geïsoleerd, beproevingen hebben zich onder ons verspreid, de charlatans hebben gesproken en veel mensen hebben zichzelf bezig gehouden met datgene wat honger noch dorst stilt. Wij hebben de warmte van de liefde van de Boodschapper van Allah s verloren, de warmte die degenen die van hem houden voelen en die degenen die naar hem verlangen wanhopig zoeken en de schoonheid waarin degenen die de meeste kennis hebben van Allah zichzelf verliezen. De werkelijkheid van deze liefde is afwezig, terwijl velen beweren er aanspraak op te maken, en de weg van de Metgezellen en het model van hun liefde zijn gereduceerd tot enkel verhalen en legenden.

Dus laat ons ons verdrag met de Boodschapper van Allah s vernieuwen en het vaandel van liefde voor de meest oprechte en eeuwigdurende liefde, en de langst voortdurende en trouwe eerbied, en het helderste en schitterendste licht, en de Geliefde en Uitverkozene van Allah dragen.

Shaykh Mohammed b. Yahya al-Ninowy