Onze Meester Mohammed | De Boodschapper Van Allah | Deel: 1

17.50

Auteur:: Shaykh Mohammed b. Yahya al-Ninowy

Pagina’s272 bladzijden

Taal: Nederlands

 

Categorieën: , Tags: , Product ID: 8822

Beschrijving

~Het is in de moderne tijd nog belangrijker geworden dat moslims hun Profeet s beter leren kennen, niet alleen ten behoeve van hun eigen spirituele ontwikkeling, maar tevens ter bevordering van de religie in zijn geheel. Er is wellicht nooit eerder een tijdperk geweest waarin de wereld meer behoefte had aan een authentieke beschrijving van de Beste der Schepping. Onze Meester Mohammed, de Boodschapper van Allah s, is een uniek werk dat de nobele kwaliteiten en karaktereigenschappen van de Laatste Profeet bespreekt, op een manier die diep doordrongen is van liefde en toewijding. In het eerste deel van dit boek beschrijft de auteur alle verfijnde eigenschappen van onze Profeet s met betrekking tot zijn fysieke schoonheid, zijn welsprekendheid en wijsheid, zijn verheven status, zijn sublieme karakter en zijn genade.
Deze buitengewone uitdrukking van liefde werd geschreven door de geleerde van Aleppo, Syrië, Imam Abdallah Sirajuddin al-Huseyni, een vooraanstaande Hadithgeleerde, een briljante Qorʾanexegeet was, en vooral ook een spirituele meester en een ware Vriend van Allah, naar wie geleerden verwezen als de Pool van Profetische Liefde van ons tijdperk. Zijn boek is het resultaat van ware geleerdheid en rechtschapenheid.

Het is alsof de Shaykh tijdens het schrijven de Boodschapper van Allah s recht voor zich zag, waarbij hij zijn prachtige uitdrukkingen afleidde uit het licht van zijn aangezicht, waarop zijn inzicht door de goddelijke voorzienigheid werd geopend en hij in de weiden van subtiele geheimen mocht grazen, de schoonheid en de voortreffelijkheid van het karakter van de Boodschapper s mocht blootleggen, de geur van de Profetische Sunna in zich opnam, badend in het licht van de Mohammedaanse werkelijkheid en zijn betekenissen, proevend van zijn vruchten, en hij vervolgens al deze geestelijke inzichten verzamelde in een zo nobel en zo verfijnd werk, dat het geen verbazing zou wekken indien het aan een ziek persoon zou worden voorgelezen en deze dan vervolgens zou genezen.

Shaykh Mohammed b. Yahya al-Ninowy