İslâm İbâdet Esasları

24.95

İslâm İbâdet Esasları
Editör
Talip Türcan
Yazarlar
Prof. Dr. Orhan Çeker
Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Ahmet Yaman
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Prof. Dr. Talip Türcan
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Prof. Dr. Adnan Koşum
Prof. Dr. Şevket Topal
Yrd. Doç. Dr. Ünal Yerlikaya
Arş. Gör. Yıldız Demir

400 Sayfa
Ebat: 16×23,5
ISBN: 978-605-4692-25-5

 

Uitverkocht

Categorie: Tags: , , Product ID: 1054

Beschrijving

Fıkıh, insanın Allah’a, kendisine, diğer insanlara ve doğaya dönük
her türlü davranışını düzenleyen, çok geniş bir normatif yapıdır.
Hiçbir beşerî davranış, fıkhın düzenleme alanı dışında değildir.
Kaynağını vahiyden alan bir kurallar bütünü olarak fıkıh,
temel amacının da bir gereği olmak üzere, kişilerin Allah’a
karşı yükümlülüklerini ve onların toplumsal yansımalarını
öncelikle konu edinir. İslâm’da kişilerin niyetlerine bağlı olarak
yasaklanmamış her bir davranışın ibâdet değeri kazanması
mümkün olmakla birlikte, salt ibâdet olarak nitelediğimiz
davranışların başka hiçbir gerekçesi ve amacı olmaksızın
yalnızca Allah için yapılmaları gerekmektedir. Şu kadar
ki, yalnızca Allah için yapılmaları emredilen ibâdetlerin
aynı zamanda ilave sonuçlar ya da ikincil amaçlar olarak
toplumsal yararları da açığa çıkmaktadır.
İslâm İbadet Esasları El Kitabın’da, ibâdetlerle mükellef her
bir müslümanın zorunlu olarak bilmesi gereken hükümler,
ilmihâl geleneği göz ardı edilmeksizin, fakat eserin yazılma
amacı gereği belli bir akademik düzey de korunarak ele
alınmıştır. Eserde ibâdetlere ilişkin hükümler incelenirken,
hanefî yaklaşım hiçbir şekilde ihmal edilmemek kaydıyla,
mâlikî, şâfiî ve hanbelî mezheplerinin görüşlerine de büyük
ölçüde yer verilmiştir.
İslâm İbadet Esasları El Kitabı, öncelikle ilahiyat fakültelerinde
okutulan İslâm İbadet Esasları dersinde öğrencilere yardımcı
olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca eserin, ilahiyat
fakültelerinin ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi
bölümlerinde zorunlu olarak okutulan Temel Dinî Bilgiler dersi
ile ibâdetler fıkhına ilişkin diğer seçimlik dersler bakımından da
işlevsel bir kaynak niteliği taşıdığı belirtilmelidir.

Extra informatie

Afmetingen 240 × 160 × 50 cm