Büyük İslam İlmihali

21.00

Categorie: Tags: , , , , , Product ID: 8819

Beschrijving

Şamil Yayınlarından çıkan, her evde bulunması gereken Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen imzalı Büyük İslam İlmihali adlı kitabın takdiminde diyor ki; Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sâhibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır.

Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dînden, dîn bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni toplumlar, hiç biri bir dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.

İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilahi bir din yolu ile ortaya çıkar. Sağ duyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle İlahî bir dine sarılmakla gerçekleşir.

Öyle ise, uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir: Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibadete, helal ve harama, ahlaka aâir kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?

O mübarek dînin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine âid bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir?

Hiç şübhe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler bu ihtiyâcı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.

İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve rûhi ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dinî eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, manâ ve rûhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sâde bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.

İslâm dîninin kapsadığı hükümler esas bakımından dört kısma ayrılır:

1– İtikada âid hükümler,

2– İbadetlere ve amellere ait hükümler,

3– Helâl-haram olan şeylere, mübah ve mekruhlara ait hükümler,

4– Ahlaka ait hükümler.

Bu dört kısım hükümler üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır kitaplarda fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitap yazılmış; fakat bu dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır.

Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyâcı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir.
ÖMER NASUHİ BİLMEN