fbpx

Een diepgaande kennismaking met de islam

We leven in een tijd waarin de polarisatie de boventoon voert in Nederland. Het denken en het voelen van de moslims worden belaagd. De principes, waarden en symbolen van de islam worden verkeerd begrepen en zelfs misbruikt. Dit boek streeft ernaar het [ware, niet vertekende] beeld van de islam weer te geven en de lezer met de meeste van haar aspecten kennis te laten maken: de beginselen van het geloof, de principes en manieren van het vereren van God, en de moraal en de regels die het menselijk leven en de relaties tussen mensen ordenen.

Dit boek is in de eerste plaats een handleiding voor de moslims, waarmee ze hun dagelijkse leven kunnen inrichten. Voorts is dit boek een prima middel om de islam wat diepgaander te bestuderen en beter te leren kennen, waarmee ook de niet-moslims gediend zullen worden op hun zoektocht naar meer en betere informatie over de islam en het gedachtegoed van de moslims.

Ons doel is dan in de eerste instantie de moslims hun ‘verloren erfgoed’ te laten herontdekken en aan onze niet-moslim medeburgers laten zien dat zij niet zouden moeten oordelen aan de hand van wat zij in de media over de islam en de moslims te horen en te zien krijgen, maar op grond van juiste informatie, zoals hier in dit boek wordt gegeven.

 

Men zou dit boekwerk onbevooroordeeld maar wel kritisch moeten lezen om te zien hoe fijnzinnig de islam is en dat zij de bakermat is geweest van hoge beschavingen, zelfs de bron voor de moderne westerse beschavingen en de wetenschappen.

 

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Er zijn mensen die de grenzen (wetten) van Allah niet overtreden, en er zijn anderen die het wel doen. Zij zijn net twee groepen die op een schip zijn; de ene groep zit op het bovendek en de andere in het benedendek van het schip. Deze mensen moeten vreedzaam met elkaar kunnen leven; en anders als de mensen van het benedendek water nodig hebben en het niet krijgen van de mensen van het bovendek gaan ze zeggen: ‘Waarom moeten wij problemen veroorzaken voor de mensen van het bovendek, terwijl wij gemakkelijk genoeg water kunnen krijgen, door een gat te maken in de bodem van ons dek.’ Wanneer de mensen van het bovendek de mensen van het benedendek niet zouden tegenhouden van deze stommiteit, zouden zij allemaal vergaan.” (Boekhari & Tirmidhi, uit de Tuinen der Oprechten, p. 90)

 

Naar analogie van deze Hadith, een overlevering van de Profeet, kunnen we zeggen dat we op micro niveau in onze wijk en stad, maar op macro niveau in heel Nederland vreedzaam met elkaar moeten samen leven. De kapitein van het schip is verantwoordelijk voor de vrede op zijn schip. Evenzo is de burgemeester van de stad en de premier van het land verantwoordelijk voor de openbare orde als de kapitein van het schip.

 

Zonder profeten zouden we geen enkele wetenschappelijke vooruitgang hebben kunnen boeken. Terwijl degenen die, evolutionaire benadering aanhangen om historische gebeurtenissen te verklaren, de neiging hebben alles aan toeval en deterministische evolutie toe te schrijven, leiden profeten de mensheid naar intellectuele – en daarmee naar wetenschappelijke – verlichting. Daarom accepteren boeren de profeet Adam van oudsher als hun eerste leermeester, kleermakers de profeet Enoch, scheepmakers en zeelui de profeet Noach en klokkenmakers de profeet Jozef. De wonderen van de profeten markeerden bovendien de grens van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en spoorden mensen aan die te bereiken.

Wij wensen u veel leesplezier en verwachten uw feedback over dit boek.